Home » U okviru Pravne klinike na Pravnom fakultetu u Zenici održana studentska simulacija suđenja
BiH

U okviru Pravne klinike na Pravnom fakultetu u Zenici održana studentska simulacija suđenja

Simulacijom suđenja i podjelom certifikata okončana je ovogodišnja Pravna klinika “Vještine zastupanja u krivičnom postupku” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, koja je realizirana u sklopu “JUST ED” projekta, a koju je taj zenički fakultet realizirao u partnerstvu s Nacionalnim centrom za državne sudove – Ured u BiH te pravnim stručnjacima iz prakse.

Simulaciju suđenja izveli su studenti treće godine tog fakulteta, a sudskim vijećem predsjedavala je predsjednica Krivičnog odjeljenja Suda BiH Minka Kreho. Video linkom u suđenju je sudjelovao i tužitelj Tužilaštva BiH Ahmed Mešić, dok je advokatica krivične odbrane iz Sarajeva Lejla Čović zbog obaveza izostala sa završnog čina simulacije suđenja.

– Ovo je za studente odlična praksa, da vide kako to sve izgleda te već sada stiču neko iskustvo kako se treba ponašati u sudnicama – istakla je sutkinja Kreho, koja je podvukla kako joj je drago da ima puno zainteresiranih studenata te da ovakva suđenja tokom školovanja doprinose i boljoj elokvenciji budućih advokata, sudija i tužilaca.

Zamjenica direktora Nacionalnog centra za državne sudove – Ured u BiH Lejla Hasanović istakla je kako je ovo jako značajan projekt za tu instituciju, koja surađuje sa svim javnim pravnim fakultetima te s njima implementira i ovu pravnu kliniku.

-Klinika je ponuđena svakom fakultetu, svakog semestra i do sada je implementirana 18 puta. Više od 200 studenata imalo je priliku da učestvuje na Klinici i na interaktivan način stiče određena znanja i vještine u krivičnom postupku. To konkretno znači da studenti uče, ne samo krivični postupak, nego i kako da drže javni govor, kako da se ponašaju sa određenim predrasudama koje možda imaju, uče o etici…A, imaju priliku i da vide kako to rade pravi praktičari – sudije, tužioci i advokati u institucijama gdje će i oni sutraobavljati svoje studentske prakse ili pripravnički staž – podvukla je Hasanović.

BLIC:   Forto i Karamehmedović potpisali sporazum, četiri miliona KM za BHRT

Najveća vrijednost ovakvog projekta, za nekoga ko je završio pravni fakultet, ističe Hasanović, za nju predstavlja mogućnost sticanja određenih znanja i prije prvog profesionalnog iskustva.

Vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Zenica – Katedra za krivično pravo dr. Nezir Pivić zahvalio je Nacionalnom centru te je istakao kako zenički fakultet, sudjelovanjem i u radu ove pravne klinike, pokazuje da osim obaveznog teorijskog, dosta pažnje posvećuje i praktičnom segmentu obrazovanja svojih studenata.

-Podsjetio bih da su naši studenti i na svjetskim takmičenjima postizali značajne uspjehe. Međutim, ovdje imamo situaciju da studenti, pored svojih redovnih nastavnih obaveza, u okviru vannastavnih aktivnosti pohađaju i Pravnu kliniku te time iskazuju veliku želju za dodatnim sticanjem znanja – podvukao je Pivić, koji je napomenuo kako ova klinika traje jedan semestar, a namijenjena je studentima treće i četvrte godine studija.