Home » Proizvodnja turbina za hidroelektarane – Banstroj iz Banovića i Voith iz Austrije
Biznis

Proizvodnja turbina za hidroelektarane – Banstroj iz Banovića i Voith iz Austrije

Veliki uspjeh za tržište naše države je kada imate strane ulagače ili firme koje žele ostvariti saradnju sa našim malim firmama. Tako i firma Banstroj iz Banovića je prije mjesec dana počela saradnju sa stranom firmom Voith iz Austrije.

Firma Voith je tražila firmu sa kojom će ostvariti suradnju za proizvodnju turbina za male hidrolelektane. Male hidroelektarane se u svijetu sve više grade i zbog toga su potrebni neki dijelovi a koje naše firme mogu napraviti.

Ova firma je naručila izradu turbina koje će se postavljati na rijekama u Austriji i drugim evropskim državama. Konkurentnost se ogleda u kvaliteti, cijeni i rokovima izrade.

Kako bismo postigli skraćeno vrijeme isporuke angažovat će se još neke firme metaloprerade iz Bosne i Hercegovine za izradu dijelova za turbine. Osim saradnje Voith firme i Banstroj iz Banovića, korist će imati i druge firme, izjavio je Gutić osnivač kompanije Banstroj.

BLIC:   Uspješne priče o povratku i investicijama: Tim mladih inžinjera vjeruje u uspjeh na domaćem tržištu

U Banovićima firma proizvodi turbine Kaplan & Francis snage 5 MW koje su tražene na evropskom tržištu. Bosanski proizvod koji je tehnološki najsavršeniji proizvod i projekat je “domaće pameti”.

Firma Banstroj pored kompletne turbinske opreme, dizajnira i proizvodi hidromehaničku opremu, rešetke, čistilice, hidrauličke agregate i sl.