Home » Prilivi u budžetu Zenice u prvom kvartalu veći za šest posto
BiH

Prilivi u budžetu Zenice u prvom kvartalu veći za šest posto

Prilivi u budžetu Zenice – Gradsko vijeće Grada Zenica usvojilo je većinom glasova Izvještaj o izvršenju Budžeta za prva tri mjeseca ove godine, u kojima su ostvareni prihodi i primici u iznosu od 19.084.454,65 KM.

Budžet tog grada za 2022. godinu, kako je podsjetila pomoćnica gradonačelnika za budžet i finansije Fatima Vojvodić, planiran je u ukupnom iznosu od 72.039.450,78 KM.

“Ukupni prihodi i primici u prva tri mjeseca ove godine veći su za šest posto od idealnog plana, a za 24 posto od ostvarenja u istom period prethodne godine. U istom su periodu ukupni rashodi i izdaci budžeta bili 8.359.748,32 KM, a što predstavlja 46 posto idealnog plana i za 10 posto su manji od izvršenih rashoda i izdataka u istom periodu prethodne godine”, objasnila je Vojvodić.

Razlog većih prihoda u prva tri mjeseca je “stabilnija situacija” nego u prethodne dvije, pandemijske godine.

“Početak ove godine okarakterisala je stabilnija ekonomija u Bosni i Hercegovini i Federaciji BiH, a samim tim i bolja finansijska stabilnost na svim nivoima vlasti te veće punjenje budžeta. Što se tiče rashodovne strane, odnosno zašto je izvršenje rashoda i izdataka malo, radi se o prva tri mjeseca koji su zimski periodi, a dinamika izvršenja sredstava po pojedinim budžetskim pozicijama je različita u toku godine – u zavisnosti od prirode samog rashoda”, napomenula je Vojvodić.

Budžet Grada Zenica, dodaje, usvojen je 24. januara te nije ispoštovan budžetski kalendar, odnosno nije usvojen “do kraja fiskalne godine, za narednu godinu”. Vijeće je također Program mjera utroška podsticajnih sredstava u oblasti poljoprivrede za 2022. godinu usvojilo u “izvještajnom periodu”.

BLIC:   MUP ZDK uništio 29 automobila oduzetih od višestrukih povratnika u činjenju saobraćajnih prekršaja

Ostali programi usvojeni su tokom aprila – Plan ulaganja u putnu infrastrukturu, Plan ulaganja u oblasti vodoprivrede, Program utroška sredstava fonda za ekologiju, odnosno u u maju Program mjera utroška podsticajnih sredstava iz oblasti privrede za 2022. godinu.

“Tek po usvajanju programa i planova, resorne službe mogu poduzeti aktivnosti na pokretanju javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, zatim raspisivati javne pozive za raspodjelu budžetskih sredstava”, podvlači Vojvodić.

Trendovi većeg punjenja budžeta iz prvog kvartala, naglasila je, nastavljeni su i nakon prvog izvještajnog perioda.

“Prilivi jesu nešto manji i tekući suficit je nešto manji, s obzirom da su rashodi za pola godine veći. Do kraja godine planiramo uraditi i rebalans, s obzirom na revidirane projekcije prihoda dobivenih od Federalnog ministarstva finansija u maju ove godine”, ističe Vojvodić.

Rebalans bi se pred vijećnicima mogao naći u septembru ove godine.

Vijećnici su jednoglasno usvojili Prijedlog odluke o osnivanju Profesionalne vatrogasne jedinice, dok je predlagač povukao sa dnevnog reda prijedlog Odluke o subvencioniranju troškova grijanja za korisnike socijalne zaštite za sezonu 2021./2022. godine.