Home » Zvizdić: Ambasada Izraela jednostrano informisana o situaciji u BiH
BiH

Zvizdić: Ambasada Izraela jednostrano informisana o situaciji u BiH

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Denis Zvizdić saopćio je da su predstavnici Ambasade Izraela ili njihovi naredbodavci od bh. institucija nedovoljno, a od strane Čovića i Dodika, sasvim sigurno, jednostrano informisani o situaciji u BiH.

– Iz Ambasade Izraela za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju su poručili da su “prijedlozi Izbornog zakona hrvatske strane dobrodošli”. Posebno zabrinjava da je izraelska ambasada mogla dati ovakav stav o izbornom zakonu, a da prije toga nisu razgovarali sa Jevrejskom zajednicom u BiH ili sa g. Jakobom Fincijem koji bi im objasnio suštinu presude Evropskog suda za ljudska prava iz koje se mogu precizno isčitati da promjene izbornog zakona BiH mogu samo ići u pravcu otklanjanja postojeće diskriminacije i prihvatanja demokratskih načela i dobrih praksi – smatra Zvizdić.

Dodaje da to samo mogu biti ‘stavovi Venecijanske komisije, presude Evropskog suda za ljudska prava, Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima Ujedinjenih nacija, a ne izborne želje HDZ BiH. Ali, ovakav stav izraelske ambasade otvara, ustvari, jedno drugo i mnogo važnije pitanje: koji su dometi i kakvi su rezultati rada nadležnih za vođenje vanjske politike BiH – probosanski ortijentisanih članova Predsjedništva BiH i MVP BiH?’

– Ko je od njih i kada zadnji put bio u službenoj posjeti Washingtonu? I sa kim se sastao?
A u Washingtonu bi nadležni za vođenje vanjske politike BiH morali biti prisutni minimalno svakih par mjeseci. Kao i u Berlinu, Londonu i Briselu. Ko je i kada od nadležnih za vođenje vanjske politike BiH bio zadnji put u Parizu ili Rimu? Ili u posjeti zemljama Višegradske grupe? Ili u Turskoj i Saudijskoj Arabiji?
Dakle, i na zapadu i na istoku – kazao je Zvizdić.

Dodaje da rješenja za cjelovitu, demokratsku, evropsku, građansku, multikulturnu i prosperitetnu BiH možemo naći i realizirati samo na bazi jasne domaće vizije i uz pomoć utjecajnih prijatelja iz međunarodne zajednice.

– A to ćemo postići kroz ozbiljnu, odgovornu, iskrenu i frekventnu saradnju prije svega sa SAD, UK, Njemačkom i Francuskom koji su ključni partneri za NATO i EU integracije BiH. I nisam siguran da nam u ovome trenutku presudno može pomoći Tajland. Zato bi trebalo odmah krenuti u ozbiljno lobiranje za brojne interese BiH – političke, ekonomske, sigurnosne i snažnim argumentima ubijediti prijatelje BiH da izmjene izbornog zakona mogu biti bazirane na demokratskim načelima koja će trajno otkloniti postojeća diskriminatorna rješenja i omogućiti svim građanina BiH, na čitavoj teritoriji, da biraju i da mogu biti birani – ističe Zvizdić.