Home » Zabranjen uvoz 43,3 tone krompira iz Austrije – ne ispunjava uslove kvaliteta:
Biznis

Zabranjen uvoz 43,3 tone krompira iz Austrije – ne ispunjava uslove kvaliteta:

Republička fitosanitarna inspekcija je zabranila uvoz dvije pošiljke merkantilnog krompira ukupne količine 43,3 tone porijeklom iz Austrije, jer je utvrđeno da ne ispunjavaju uslove kvaliteta, te je naređen povrat pošiljaocu, rečeno je Srni u Inspektoratu Republike Srpske.

nspekcijskim pregledom pošiljki utvrđeno je značajno prisustvo krtola koje su u fazi truljenja, cjelokupne pošiljke su imale neprijatan i neugodan miris na trulež, zbog čega su neprihvatljive i neprikladne za ljudsku upotrebu.

U Inspektoratu podsjećaju da je Zakonom o hrani Republike Srpske propisano da se prilikom utvrđivanja da li je hrana pogodna za ishranu ljudi uzima u obzir da li je hrana neprihvatljiva zbog zagađenja spoljnim uzrokom ili na drugi način, ili zbog truljenja, kvarenja ili raspadanja. U skladu sa odredbama Zakona o hrani BiH se neprikladnom za ljudsku upotrebu smatra i hrana ako su njena senzorna svojstva zbog fizikalnih, hemijskih, mikrobioloških ili drugih procesa izmijenjena toliko da nije prikladna za ishranu ljudi.

BLIC:   Bičakčić: Ambicije članova CIGRE su da osmisle i postave kompletan tranzicijski proces u svijetu