Home » VKBI – Bosanski jezik i književnost dio su svjetske kulturne baštine
BiH

VKBI – Bosanski jezik i književnost dio su svjetske kulturne baštine

Bosanski jezik i književnost – U organizaciji Regionalnog odbora Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca Bosanske krajine u Bihaću (Muzej AVNOJ-a) i Cazinu (Kulturni centar) održane su javne tribine „Kulturno naslijeđe Bosne – o bosanskom jeziku, književnosti i još ponešto o Bosni“, čiji su uvodničari bili akademik prof.dr. Dževad Jahić i akademik Abdulah Sidran, a na kojima je istaknuto da su bosanski jezik i književnost dio svjetske kulturne baštine

Ispred Reginalnog odbora na tribinama se obratila prof.dr. Vildana Pečenković, dekanesa Pedagoške akademije Univerziteta u Bihaću, a tribine je moderiraro generalni sekretar VKBI mr.sc. Emir Zlatar.

Građanima Bihaća i Cazina akademici Sidran i Jahić prezentirali su najznačajnije aspekte o bosanskom jeziku, bošnjačkoj i bosansko-hercegovačkoj književnosti te ulozi koju imaju jezik i književnost u oblikovanju identiteta bosanskog i bošnjakog naroda.

Sasvim je jasno da je nakon više od 150 godina potiskivanja i negiranja Bosne i Bošnjaka, prije svega od strane političkih i akademskih centara moći iz susjednih država, uz nečasnu ulogu domaćih antibosanskih snaga, dokazano da se radi o „nemogućoj misiji“. Obnovljena državnost Bosne i Hercegovine i predan rad najznačajnijih bošnjačkih intelektualaca u prethodnih tridesetak godina prezentirao je domaćoj, regionalnog i svjetskoj javnosti nemjerljivo kulturno naslijeđe i bogatstvo, posebno bosanskog jezika, književnosti i bosanske historije, navodi se u saopćenju.

Akademik Sidran podcrtao je važnost bošnjačke poeme „Hasanagice“ koja se smatra svjetskim književnim blagom.

Profesor Jahić istakao je značaj izrade višetomnog Rječnika bosanskog jezika, koji predstavlja najobuhvatniji rječnik bilo kojeg južnoslavenskog jezika, pojašnjavajući pogrešnu jezičku politiku u socijalističkoj Jugoslaviji pojašnjavajući  lingvističku teoriji o jezičkim centrima i periferijama, koja je bila pogrešno postavljena.

Istaknuta je nedovoljna briga, čiji je uzrok vjerovatno neznanje i nekompetentnost kadrova koji vode ove resore u državnim institucijama u BiH, u kontekstu podrške stručnjacima i istraživačima koji se bave izučavanjem, istraživanjem i prezentiranjem temeljnih elemenata nacionalnog identitata Bošnjaka, posebno u oblasti lingvistike, kniževnosti, historije, geografije, muzičke i likovne umjetnosti.

Bosna i njen narod imaju mnogo toga za ponuditi ukupnoj kulturnoj baštini Evrope i svijeta. Period koji je pred nama obavezuje nas da hitno pristupimo reformi obrazovnog sistema jer postojeći sistem je deatomiziran, neodrživ i kao takav predstavlja najveću opasnost za očuvanje kulturnog identiteta naroda, kaže se u saopćenju.

Istaknuto je da je udžbenička politika, posebno u osnovnim školama, neadekvatna i hitno je potrebno napraviti analizu te ponuditi školske programe koji će snažnije prezentirati naču baštinu posebno iz oblasti jezika, književnosti, historije, geografije i umjetnosti, te da svjedočimo ‘birokratizaciji u ovoj oblasti gdje su najznačajniji naučni autoriteti uglavnom zaobiđeni što je nepoznata praksa u ravijenim državama’.

Na tribinama su se obratii premijer Unsko-sansko kantona Mustafa Ružnić i gradonačelnik Cazina Nermin Ogrešević, koji su izrazili zahvalnost na ovim javnim tribinama ističući opredjeljenje da se ovakvi susreti podrže i omogući građanima Bosanske krajine da prošire svoja znanja o samima sebi.

Tribine su podržali Vlada Unsko-sanskog kantona, Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo, Federalno ministarstvo kulture i sporta, te gradovi Bihać i Cazin.