Home » UKC Tuzla pritišću dugovi, oprema zastarjela i dotrajala
BiH

UKC Tuzla pritišću dugovi, oprema zastarjela i dotrajala

UKC Tuzla pritišću dugovi koji su se godinama gomilali, a zastarjela i dotrajala oprema razlog je nezadovoljstva i uposlenika i pacijenata. Također, odlazak stručnjaka u penziju ili druge ustanove prijeti gašenju pojedinih davno usvojenih procedura. U pomoć su im već priskočile kantonalna i Vlada FBiH, a dio problema u ovoj godini planiraju riješiti i sami.

Dug UKC-a, po različitim osnovama, iznosi oko 92 miliona maraka. Skoro polovina duga nastao je u posljednje 3 godine – i to prema dobavljačima lijekova i opreme. Upravni odbor, koji je imenovan u aprilu ove godine, inicirao je izradu programa saniranja duga, a u sve se uključila i Vlada FBiH putem Zakona o finansijskoj konsolidaciji.

“Po tom zakonu mi smo već dobili već neku sumu, 4 miliona i 900, očekujemo narednih nekoliko dana i dodatnu tranšu.Tako da idemo paralelno, to nam je pravac kojim rješavamo dug, a pokušat ćemo iz drugih izvora. Također nam je cilj da hitno rješavamo problem zastarjele opreme”, kaže Emir Softić, predsjednik Upravnog odbora UKC-a Tuzla.

Hitnost nabavke nove opreme potcrtava procjena koja govori da je na UKC-u 87% opreme amortizovano ili zastarjelo. Krajem prošle godine pomoć im je došla od Vlade TK-a.

“Prebačen je transfer u iznosu 500.000 KM za nabavku linearnog akceleratora, 10 miliona za UKC za nabavku nove umjesto zastarjele opreme. Pored toga, iz sredstava tekuće rezerve su odvojena sredstva za popravku, odnosno izgradnju lifta na Klinici za interne bolesti”, navodi ministrica zdravstva TK-a Dajana Čolić (DF).

Problem nedostajućeg stručnog kadra u UKC-u Tuzla nastoje prevazići uvođenjem novih pristupa u edukaciju mladih ljekara.

“Više ne postoji uvođenje ni jedne procedure u UKC-u ukoliko ne budu obučena najmanje dva ljekara. Prvi puta u historiji UKC-a postoji fond za kontinuiranu edukaciju medicinskog kadra unutar ustanove. Panirano je i obezbijeđeno oko 400.000 maraka”, ističe Igor Hudić, medicinski direktor UKC-a Tuzla.

Najavljuju i izmjenu Statuta i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, a do februara očekuju i završetak procesa akreditiranja za narednih 5 godina.

federalna.ba