Home » U Sarajevskom kantonu MUP pomoću kamera “ubilježio” preko 27 hiljada nepropisnih parkiranja
BiH

U Sarajevskom kantonu MUP pomoću kamera “ubilježio” preko 27 hiljada nepropisnih parkiranja

Svima su već poznati problemi sa parkiranjem u Sarajevu a posebno u općinama Ilidža, Stari grad, Novi grad i Novo Sarajevo.

Pripadnici MUP-a KS stalno rade na preventivi i represivnim mjerama prema vlasnicima vozila koji ne poštuju propise kad je parkiranje i zaustavljanje u pitanju.

Ovo je rezultiralo velikim brojem prekršajnih naloga, kojih je samo u periodu od januara do marta prešao 27.000.

Ako se provedene aktivnosti budu pokazale kao svrsishodne, planira se njihovo proširenje. To bi se postiglo instaliranjem uređaja (kamera) koji će evidentirati vozila i vozače koji počine prekršaje kao i ostala vozila.

Vrlo često žrtve ovakvog ponašanja su i vozači autobusa koji su prinuđeni zaustavljati autobuse mimo stajališta, koja su blokirana automobilima neodgovornih vozača.

BLIC:   Ministar Isak sastao se sa načelnikom Općine Foča - Ustikolina

Posebna pažnja u ovom projektu biće posvećena relaciji Ilidža-Baščaršija sa akcentom na autobuska stajališta.