Home » Sve veće deponije smeća u Tuzlanskom kantonu – Može se naći rješenje ali …
BiH

Sve veće deponije smeća u Tuzlanskom kantonu – Može se naći rješenje ali …

Glavni razlog za pojavu divljih deponija smeća u Tuzlanskom kantonu je nedefinisan i nesređen sistem odlaganja kao i prikupljanja otpada.

Izlaz iz ovakve situacije naravno postoji a to je regionalna deponija, njeno formiranje I održavanje. Mada se rješenje čini jednostavno, pitanje je da li su lokalne zajednice moćne da isfinansiraju tako zahtjevan projekat.

Dobar dio problema je u tome što su postojeće legalne deponije u ovom kantonu dostigle svoj maksimalni kapacitet i zakon nalaže da one prestanu sa radom.

Od 2012. godine postoji ideja da se formira deponija kod mjesta Huskići ali ona iz nekog razloga nije odmakla dalje od planova. Par godina kasnije krenulo se sa sličnim projektom Eko-Sep koji je do danas trebao biti u funkciji ali radovi još traju i okončanje je prolongirano do daljnjeg.

Aktiviranje deponije je mač sa dvije oštrice

Iz Centra za energiju i ekologiju kažu da su deponije ovog tipa rješenja za ubuduće ali da su i veći trošak općine koij su osnivači I njihova komunalna preduzeća.

BLIC:   U Federaciji BiH predložen zakon, povećanje kazni za prekršitelje pravila o kontroli cijena

Problem je u tome što bi se plaćanje odlaganja otpada vršilo prema količini, što će prema mnogima izazvati krizu po ovom pitanju u svim općinama.

Nesređeno deponovanje i prikupljanje velikih količina otpada dovodi do velikog broja nelegalnih deponija koje, izmeđuostalog, predstavlajju eventualnu opasnost po stanovništvo u okolini.

Prema informacijama iz ovog kantona, 40 posto stanovništva koristi ilegalne deponije za odlaganje otpada, dok ga neki i spaljuju.

Čekajući da se sistemski riješi ovaj problem, građanima ovog kantona ostaje da sami učine nešto na unapređenju ćivotne sredine i redukuju količine otpada. To se može postići pravilnim odvajanjem, selekcijom otpada a u pojedinim slučajevima moguće je čak i kompostiranje.