Home » Presuda Vrhovnog suda SAD-a proširuje prava na nošenje oružja
Svijet

Presuda Vrhovnog suda SAD-a proširuje prava na nošenje oružja

Vrhovni sud SAD-a poništio je njujorški zakon koji ograničava pravo na nošenje oružja.

Zakon je zahtijevao od stanovnika koji žele dozvolu da dokažu “ispravan razlog” za nošenje skrivenog oružja i da su svjesni da se suočavaju sa “posebnom ili jedinstvenom” opasnošću.

U odluci u kojoj je glasano sa šest naprema tri navedeno je da se ovim zahtjevom krši ustavno pravo na nošenje oružja.

Presuda ugrožava slična ograničenja u drugim državama i proširuje prava na nošenje oružja, prenosi BBC.

Sudija Clarence Thomas smatra da Amerikanci imaju pravo na nošenje vatrenog oružja “uobičajeno korištenog” za ličnu odbranu.

Drugi amandman pravo na nošenje oružja nije “drugorazredno” ustavno pravo podložno većim ograničenjima “od ostalih garancija Povelje o pravima”, napisao je on.

BLIC:   U SAD-u uhapšena Nada Tomanić, bivša pripadnica jedinice "Zulfikar"