Home » Objavljen tekst francusko-njemačkog prijedloga sporazuma Kosova i Srbije
Svijet

Objavljen tekst francusko-njemačkog prijedloga sporazuma Kosova i Srbije

Portal beogradskog lista “Danas” objavio je “europski prijedlog osnovnog sporazuma Kosova i Srbije” koji je “dobio diplomatskim kanalima”, a u kojem piše da se “Srbija neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji”.

U prijedlogu, uz ostalo, stoji da će strane međusobno razvijati normalne, dobrosusjedske odnose na bazi jednakih prava, kao i da će obje strane međusobno priznati relevantne dokumente i nacionalne simbole, uključujući putovnice, diplome, tablice vozila i carinske pečate.

Nadalje, obje strane će se rukovoditi svrhom i principima utvrđenim u Povelji Ujedinjenih naroda, posebno onim o suverenim pravima država, poštovanju njihove nezavisnosti, autonomije i teritorijalnog integriteta, pravu na samoopredjeljenje i zaštiti ljudskih prava i nediskriminacije.

U skladu s Poveljom Ujedinjenih naroda, strane će sve međusobne sporove rješavati samo mirnim sredstvima i suzdržavat će se od prijetnje ili upotrebe sile.

Također, strane polaze od pretpostavke da nijedna od njih ne može predstavljati drugu stranu u međunarodnoj sferi ili djelovati u njeno ime.

BLIC:   Američki Senat nije podržao slanje pomoći Ukrajini i Izraelu u iznosu od 105 milijardi dolara

Srbija se neće protiviti članstvu Kosova u bilo kojoj međunarodnoj organizaciji, a obje strane će podržati njihove težnje da postanu članice Europske unije.

Kako prenosi agencija Beta, obostrano se zalažu za postizanje konkretnih aranžmana, u skladu s relevantnim instrumentima Vijeća Europe i korištenjem postojećih europskih iskustava, kako bi se osigurala odgovarajuća razina samouprave za srpsku zajednicu na Kosovu i mogućnost pružanja usluga na Kosovu.

Uz to, strane će formalizirati status Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i osigurati visoku razinu zaštite srpskog vjerskog i kulturnog nasljeđa, u skladu s postojećim europskim modelima.

U prijedlogu stoji i da će strane uspostaviti zajedničku komisiju, kojom će predsjedavati EU, a koja će pratiti provođenje ovog sporazuma.