Home » Ministrica zdravstva ZDK Tanja Radoš Kosić posjetila Zavod za bolesti ovisnosti ZDK
BiH

Ministrica zdravstva ZDK Tanja Radoš Kosić posjetila Zavod za bolesti ovisnosti ZDK

U svojoj prvoj službenoj posjeti ministrica zdravstva Vlade Zeničko-dobojskog kantona dr. Tanja Radoš Kosić posjetila je Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona. Sastanku su prisustvovali direktor Zavoda Amir dr. Čustović, Mirnes Telalović, pomoćnik direktora i Belma Kovač-Spahić, šef Službe za edonomsko-pravne poslove Zavoda.

Direktor Zavoda Amir dr. Čustović upoznao je ministricu sa organizacijom rada, strukturom, materijalnim i ljudskim resursima ove Ustanove. Razgovarano je o prostornim kapacitetima kao značajnom problemu u funkcionisanju Zavoda te su razmatrani mogući načini rješavanja ovog problema. Ministrica je najvila svoj angažman i podršku u rješavanju prostornih kapaciteta Zavoda.

Ministrica dr. Radoš-Kosić posebno se interesovala za već, u stručnoj javnosti prepoznat „zenički model“ rada kao avangardnog pristupa u tretmanu te iskazala zadovoljstvo i izrazila zahvalnost na prijemu. Ministrica je posebno naglasila značajnu društvenu funkciju koju pruža Zavod i iskazala podršku u daljem radu Zavoda.

BLIC:   Isplaćene novčane podrške poljoprivrednicima u Federaciji BiH