Home » Konstituisani klubovi naroda u Domu naroda Parlamenta FBiH
BiH

Konstituisani klubovi naroda u Domu naroda Parlamenta FBiH

Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta Federacije BiH u dosadašnjem sazivu, koji predsjedava konstituirajućom sjednicom Tomislav Martinović, saopćio je da su konstituisani klubovi naroda u tom domu.

Za predsjednika Kluba Hrvata izabran je Damir Džeba, a za njegovog zamjenika Ivo Tadić.

Predsjednik Kluba srpskog naroda je Igor Stojanović, a njegov zamjenik Vesna Saradžić.

Za predsjednika Kluba delegata bošnjačkog naroda izabran je Muamer Zukić, a za njegovog zamjenika Mirnes Bašić.

Dom naroda je u nastavku izabrao privremena radna tijela, nakon čega je predviđen izbor rukovodstva Doma.