Home » Kakav je propis o korištenju odsustva za obilježavanje vjerskih praznika
Biznis

Kakav je propis o korištenju odsustva za obilježavanje vjerskih praznika

Obilježavanje vjerskih praznika – Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, u vezi obilježavanjm vjerskih praznika, obavještava javnost da je odredbom Zakona o radu (člana 54. stav 3.) propisano da je poslodavac dužan omogućiti radniku odsustvo do četiri radna dana u jednoj kalendarskoj godini radi zadovoljavanja njegovih vjerskih odnosno tradicijskih potreba, s tim da se odsustvo od dva dana koristi uz naknadu plaće – plaćeno odsustvo, saopćio je Ured Federalne vlade za odnose s javnošću.

S obzirom na to da je pravo na korištenje pomenutog odsustva utvrđeno u svrhu zadovoljavanja vjerskih, odnosno tradicijskih potreba radnika, isto se koristi u periodu kada se u skladu s vjerskim propisima, odnosno običajima i tradicijom, obilježavaju vjerski praznici, kao i drugi kulturno-tradicijski događaji.

BLIC:   Ryanair od aprila leti iz Sarajeva za Milano, Brisel, London, Memmingen i Geteborg

Iz Ministarstva također ističu da je potrebno praviti razliku između korištenja odsustva radi zadovoljavanja vjerskih i tradicijskih potreba, a koje se koristi na dane vjerskih praznika, u odnosu na praznike za koje je zakonom propisano da su isti neradni za državne organe, poslodavce i druga pravna lica u dane njihovog obilježavanja.