Home » Izgradnja obilaznice oko Livna na dijelu magistralnog puta M-15
Biznis

Izgradnja obilaznice oko Livna na dijelu magistralnog puta M-15

Potpisan je ugovor za još jedan vrijedan projekat u izgradnji infastrukture u našoj državi. Riječ je o izgradnji obilaznice oko Livna na dijelu magistralnog puta M-15.

Ugovor su potpisali Javno preduzeće Ceste FBiH i izvođač radova Livnoputevi d.o.o. Livno i KTM Brina d.o.o. Posušje.

Projekat će biti finansiran iz kreditnih sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), a vrijednost projekta je 4.555.708,78 KM. Dužina obilaznice je 2,9 kilometara.

Projektom je predviđena izgradnja dva kružna toka, četiri raskrsnice, postavljanje rasvjete i izradu zatvorenog sistema odvodnje sa prikupljanjem vode u separatore.

Projekat će povezivati dvije magistralne ceste M-15 i M-16, što je veoma važno kako za lakši promet tako i za nove investicije na ovom području. Rok za izvođenje radova je 12 mjeseci.

Na ovaj način bi se smanjila dužina puta i vrijeme putovanja. Obilaznicu će dobiti i Bugojno na dijelu magistralne ceste Donji Vakuf-Bugojno.
Direktor JP Ceste Federacije BiH Ljubo Pravdić je rekao da se radi o projektu koji je započet prije nekoliko godina.