Home » Hopovac: Donijeli smo zakon protiv zloupotrebe izdavanja diploma, povećali plaće i krenuli s isplatama vansudskih nagodbi
BiH Vijesti

Hopovac: Donijeli smo zakon protiv zloupotrebe izdavanja diploma, povećali plaće i krenuli s isplatama vansudskih nagodbi

Ministarstvo, obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona (USK) je među prvima u zemlji koje želi efikasno i kvalitetno riješiti problematiku izdavanja diploma.

Dolaskom Almina Hopovca na čelo ovog resora urađen je Nacrt i Prijedlog zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju koji čeka na usvajanje u Skupštini USK-a.

– Donijeli smo Zakon o obrazovanju odraslih putem kojeg smo jasno naveli mehanizme sprječavanja i zloupotrebu izdavanja takvih javnih isprava. Sada Ministarstvo ima puno jače mehanizme da to spriječi a oni se ogledaju u puno strožijim kaznama i dosta efikasnije putem našeg nadzora možemo da reagiramo kod takvih pojava, a najbitnije od svega jeste da smo Zakonom i podzakonskim aktima odredili elektronsku bazu ustanova koje se bave obrazovanjem odraslih gdje te ustanove u tu bazu moraju unositi polaznike koje mi možemo pratiti tokom cijelog perioda obrazovanja – pojasnio je ministar Hopovac.

Ovim će biti spriječno da u budućnosti dođe do zloupotrebe upisivanja u matične knjige osoba koje ne pohađaju nastavu, kako ne bi u kratkom vremenskom periodu mogli na lak način doći do javnih isprava.

– Također je bitno istaknuti da je po novom Zakonu, Ministarstvo obrazovanja USK-a to koje izdaje obrasce ili urneke diploma i javnih isprava sa bar kodovima. Ovim će se spriječiti štampanje diploma i zloupotreba izdavanja javnih isprava ove vrste – kazao je Hopovac.

Osim uređenja navedene oblasti, Ministarstvo obrazovanja USK-a je prije nekoliko sedmica potpisalo Kolektivni ugovor sa Sindikatom visokog obrazovanja, što bi trebalo unaprijediti rad i sam obrazovni proces na Univerzitetu Bihać.

– Ovim smo povećali plaće i definisali neku sigurnost nastavnom i nenastavnom osoblju do 2024. godine. U sklopu toga su i poboljšanje uslova za penzionisanje, funkcionalne dodatke dekana, rektora i senata – pojasnio je ministar.

Vlada Unsko-sanskog kantona u saradnji s ovim Ministarstvom je prije neki dan potpisala ugovor za 675 nastavnika i profesora koji su se javili na Javni poziv Vlade USK-a vezano za isplatu vansudskih nagodbi po pitanju neisplaćenih plaća po osnovu potpisanih kolektivnih ugovora koje prijašnje vlade nisu ispoštovale.

– Radnici su iskoristili svoja prava i tužili Vladu USK-a, te dobili tužbe. Dosuđeni iznos svih neisplaćenih naknada iznosi oko 80 miliona konvertibilnih maraka plus kamata koja je narasla za još toliki iznos. Ranije vlade nisu imali volje, snage i znanja da riješe taj problem, a mi smo to pokrenuli sa mrtve tačke i ove godine izdvajamo 10 miliona konvertibilnih maraka za vansudske nagodbe – kazao je ministar Hopovac.