Home » Depoziti u BiH manji za 145,6 miliona KM
Biznis

Depoziti u BiH manji za 145,6 miliona KM

Ukupni depoziti domaćih sektora u BiH na kraju novembra prošle godine iznosili su 28,73 milijarde KM i manji su za 145,6 miliona KM ili 0,5 posto u odnosu na prethodni mjesec, objavila je Centralna banka BiH.

Rast depozita na mjesečnom nivou registrovan je kod sektora stanovništva za 35,7 miliona KM ili 0,3 posto, nefinansijskih javnih preduzeća za 7,6 posto ili 0,4 posto, te ostalih domaćih sektora za 98,7 miliona KM ili 5,3 posto.

Smanjenje depozita u novembru prošle godine u odnosu na oktobar zabilježeno je kod privatnih preduzeća za 6,2 miliona KM ili 0,1 posto, te vladinih institucija za 281,6 miliona KM ili 5,9 posto.

Godišnja stopa rasta ukupnih depozita u novembru iznosila je 4,2 posto, u apsolutnom iznosu 1,17 milijardi KM.

Godišnji rast depozita registrovan je kod vladinih institucija za 396,9 miliona KM ili 9,7 posto, privatnih preduzeća za 557,3 miliona KM ili 10,2 posto, nefinansijskih javnih preduzeća za 209,7 miliona KM ili 11,9 posto, te kod ostalih domaćih sektora za 264,8 miliona KM ili 15,5 posto.

Smanjenje stope rasta depozita na godišnjem nivou registrovano je kod sektora stanovništva za 1,8 posto, odnosno 262,1 milion KM.