Home » Cikotić: Sigurnosni izazovi na globalnom nivou mogu uticati na stabilnost u jugoistočnoj Evropi
BiH

Cikotić: Sigurnosni izazovi na globalnom nivou mogu uticati na stabilnost u jugoistočnoj Evropi

Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić učestvuje na godišnjoj konferenciji OSCE-a o pregledu sigurnosti na kojoj je diskutovano o sigurnosnim pitanjima i izazovima u zemljama članicama OSCE-a.

Cikotić je naglasio da svi sigurnosni izazovi na globalnom nivou mogu indirektno ili direktno uticati na stabilnost u jugoistočnoj Evropi.

Posebno je istakao ilegalne migracije, koje predstavljaju veliki izazov i problem za cijeli region, dodajući da vrlo često iza njih stoje dobro organizovane kriminalne grupe koje vrše ilegalno prebacivanje migranata.

Također, ključni sigurnosni izazovi sa kojima se suočava ragion, pa time i BiH je nezakonita trgovina oružjem, narkoticima, bijelim robljem, kao i terorističke prijetnje.

Govoreći o novim sigurnosnim prijetnjama, Cikotić je naglasio da se radikalizacija na internetu, govor mržnje i lažne vijesti, ne mogu gledati odvojeno od drugih oblasti kibernetičke sigurnosti, odnosno kibernetičkih napada i kibernetičkog kriminala.

Ministar Cikotić je ukazao na važnost regionalne saradnje u borbi protiv svih vrsta organizovanog kriminala.

Dodao je da je razmjena informacija kao prvi oblik saradnje stalna potreba, i treba biti uvod u dalje korake, kao što su formiranje zajedničkih istražnih timova, djelovanja ovakvih timova na području zemalja u kojima postoji potreba, osiguranje finansijskih sredstava za rad timova na duži period, do uspostavljanja mreže oficira za vezu putem kojih bi razmjena informacija išla mnogo brže i kontinuirano.

Učesnici OSCE-ove godišnje konferencije u Beču su razgovarali i o krizi u Ukrajini, odnosno posljedicama rata i prijetnjama za stabilnost i sigurnost u zemljama regiona, saopćeno je iz Ministarstva sigurnosti BiH.