Home » CIK: Krajnji rok za imenovanje biračkih odbora 2. septembar
BiH Vijesti

CIK: Krajnji rok za imenovanje biračkih odbora 2. septembar

Krajnji rok za imenovanje biračkih odbora je 30 dana prije održavanja izbora, a za predstojeće Opće izbore 2022. godine, to je 2. septembar.

Centralna izborna komisija (CIK) Bosne i Hercegovine dostavila je svim općinskim/gradskim izbornim komisijama podatke o tome koji ovjereni politički subjekti za određenu osnovnu izbornu jedinicu imaju pravo učešća u dodjeli pozicija u biračkim odborima i u kojem omjeru, redosljedom kako je to utvrđeno žrijebanjem na glasačkom listiću.

To je rečeno agenciji Fena u odgovoru CIK-a na pitanje o načinu popunjavanju biračkih odbora, pravilima i rokovima. Iz CIK-a napominju i da koalicije čije pojedine članice učestvuju i samostalno na izborima imaju umanjen omjer dodjele.

Najkasnije 60 dana prije održavanja, općinska/gradska izborna komisija organizuje javnu dodjelu pozicija u biračkim odborima tako što se krene od prvog biračkog mjesta i prvog političkog subjekta na listi.

Dodjeljivanje se vrši dok ne bude iscrpljena lista političkih subjekata. Ako je preostalo pozicija na biračim mjestima, dodjela se ciklično ponavlja dok ne bude popunjena i posljednja pozicija u biračkom odboru, navode također iz CIK-a.

BLIC:   Ministar Isak položio cvijeće na na spomen obilježja “Kameni spavač” i “Papirna” u Zenici

Nakon završene javne dodjele pozicija, tabela sa dodjelom pozicija dostavlja se svim političkim subjektima koji imaju rok od sedam dana da dostave prijedloge za članove biračkih odbora i njihove zamjenike (član i zamjenik su obavezno iz istog političkog subjekta) na SG1 obrascu.

Nakon dobijenih prijedloga, općinska/gradska izborna komisija vrši imenovanje biračkih odbora. Ukoliko određeni politički subjekt nije dostavio prijedloge ili nije dostavio dovoljan broj prijedloga, njihove pozicije u biračkom odboru popunjava općinska/gradska izborna komisija s rezervne liste.

Centralna izborna komisija BiH očekuje da će biti imenovano oko 50.000 članova i zamjenika članova biračkih odbora.

– Precizan broj još ne znamo jer se može desiti da sva mjesta zamjenika članova biračkih odbora ne budu popunjena zbog nedostatka osoba koje mogu biti imenovane – navedeno je iz CIK-a.

Iz CIK-a napominju da je više detalja o postupku imenovanja biračkih odbora dostupno u Pravilniku kojeg je donijela Centralna izborna komisija BiH, dostupnom na linku: https://www.izbori.ba/Documents/Izbori_2022/pravilnik_o_utvrdivanju_kvalifikacija_BO-bos.pdf