Home » Bošnjaci u Hrvatskoj trebaju imati institucionalnu podršku iz BiH- VKBI
BiH

Bošnjaci u Hrvatskoj trebaju imati institucionalnu podršku iz BiH- VKBI

Bošnjaci u Hrvatskoj – Generalni sekretar Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca (VKBI) Bosne i Hercegovine i izvršni sekretar Ureda za koordinaciju bošnjačkih nacionalnih vijeća Emir Zlatar posjetio je predsjednika Koordinacije županijskih vijeća, Vijeća Grada Zagreba i predstavnika za županije bošnjačke nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj (KŽBNVRH) Kadru Kolašina u Splitu.

Na susretu su bili predstavnici bošnjačkih udruženja Splitsko dalmatinske županije, Grada Splita kao i glavni imam Medžlisa Islamske zajednice u Splitu Vahid ef. Hadžić.

Predsjednik KŽBNVRH upoznao je Zlatara o položaju i statusu Bošnjaka u RH s posebnim aspektom na Splitsko-dalmatinsku županiju, istaknuvši najznačajnije aktivnosti.

“Ono što nedostaje Bošnjacima u Hrvatskoj je institucionalna podrška iz Bosne i Hercegovine koje nažalost nema. Druge manjinske nacionalne zajednice u Hrvatskoj kao što su Mađarska, Albanska, Crnogorska (koje su manje brojne u odnosu na Bošnjake), posebno Srpska i sl. imaju snažnu institucionalnu podršku svojih država. Bošnjačko vijeće u Hrvatskoj, na osnovu Ustava i Zakona Republike Hrvatske, predstavlja bošnjačku manjinsku zajednicu. Saradnja županijskih i lokalnih vlasti sa bošnjačkim vijećima je izuzetno korektna i zavisi od aktiviteta bošnjačkih vijeća u županijama i gradovima/općinama”, saopćeno je iz VKBI-a.

Predstavnici Bošnjaka u Hrvatskoj zamolili su da se bh. zvaničnicima, kako onim u državnim, tako i u entitetskih, kantonalnim i gradskim/općinskim vlastima prenese molba da prilikom svojih zvaničnih posjeta kolegama na različitim razinama vlasti u Hrvatskoj, u svoje protokolarne obaveze unesu i posjete i susret sabošnjačkim županijskim i gradskim/općinskim vijećima jer ova vijeća predstavljaju Bošnjake.

Nažalost, kako je navedeno, pokazalo se da su saradnje srodnih političkih stranaka iz BiH s kolegama u Hrvatskoj snažnije i intenzivnije od jačanja institucionalnih veza, pa se često dešava da određene političke strukture iz BiH ostvaruju veze i saradnju sa svojim stranačkim kolegama u Hrvatskoj, a ne s institucionalnim predstavnicima Bošnjaka u Hrvatskoj.

“Posebno treba mijenjati dosadašnju praksu posjeta državnih i lokalnih vlasti BiH kolegama u Hrvatskoj. Posljednja službena posjeta delegacije Grada Sarajevo Gradu Splitu izostavila je susret delegacije glavnog Grada BiH sa županijskim i gradskim bošnjačkim vijećem. Ova praksa se treba mijenjati jer i same gradske i županijske vlasti u Hrvatskoj iznenade se da se ovakvi susreti sa Bošnjacima uglavnom i ne zatraže. Delegacije koje dolaze iz drugih država u posjet vlastima u Hrvatskoj obavezno uključuju i posjet svojim manjinskim nacionalnim zajednicama u Hrvatskoj”, saopćeno je.

Generalni sekretar VKBI prezentirao je moguće oblike saradnje VKBI i KŽBNVRH, posebno sa aspekta održavanja javnih tribina, promocija značajnih knjiga i izdanja, dakle jednog kulturnog transfera i saradnje u oblasti temeljnih elemenata nacionalnog identiteta Bošnjaka (oblasti jezika, književnosti, obrazovanja, historije, geografije, likovne i muzičke umjetnosti).

Tokom posjete generalni sekretar VKBI poklonio je poster vladajuće srednjovjekovne bosanske dinastije Kotromanića, čiji je autor član VKBI emeritus prof.dr. Enver Imamović, predsjedniku Vijeća bošnjačke manjinske zajednice Splitsko-dalmatinske županije kako bi ukrasili svoje službene prostorije.

Predsjednik Kulašin uputio je poziv VKBI da prisustvuju koncertu koji organiziraju povodom sjećanja na genocid nad Bošnjacima u Srebrenici 10. jula ove godine u Gradu Splitu.

Obilježavanje sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima u Srebrenici jula 1992. godine jeste tradicionalna manifestacija koju Bošnjačko vijeće Splita organizira sa drugim bošnjačkim udruženjima, uz apsolutnu podršku županijskih i gradskih vlasti Splita. Poziv će, kako je istaknuto, svakako biti upućen i nosiocima drugih nivoa vlasti u BiH.

Predsjednik KŽBNVRH istakao je zahtjev da se jedna od narednih sjednica Ureda za koordinaciju bošnjačkih vijeća, kojeg čine predsjednici i predstavnici bošnjačkih vijeća iz BiH, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Kosova i SAD, organizira u Hrvatskoj.

Zaključeno je da se konkretni projekti planiraju i realiziraju nakon turističke ljetne sezone koja u Hrvatskoj počinje u prvoj sedmici jula, dakle u septembru/oktobru ove godine, navodi se u saopćenju.